Skip to content

Anmälan

FÅNGA ÖGONBLICKET!

Din tid har kommit! Vi ger dig möjligheten att uppfylla din livslånga dröm om att representera ditt land i en världsmästerskapstävling. Det är en dröm om att stå på startlinjen, känna adrenalinet pulsera genom dina ådror, och ge dig själv utmaningen i ditt liv. Det är en chans att släppa tvivel och rädslor, att krossa dina egna begränsningar och förvandla dina drömmar till verklighet.

Delta i loppet. Omfamna utmaningen.

Och bli den idrottaren du alltid var ämnad att vara.

ALLMÄNA REGLER

Mästerskapet kommer att genomföras enligt World Athletics regler, modifierade för Masters av World Masters Athletics (WMA) via deras tävlingsregler och eventuella andra särskilda regler specificerade för denna tävling.

KVALIFIKATIONER FÖR DELTAGANDE

Världsmästerskapen i friidrott för äldre 2024 i Göteborg, Sverige, är öppna endast för män och kvinnor som är födda den 13 augusti 1989 eller tidigare och som är fysiskt friska. Deltagande innebär att varje tävlande måste följa reglerna som fastställts av tekniska och organisatoriska kommittéer. WMA har rätt att avvisa anmälningar från idrottare som anses olämpliga på grund av misskötsel eller andra disciplinära ärenden.

En idrottare måste vara medborgare i det land som de ska representera, eller så måste de ha varit bosatta i det landet i minst 3 år. Om en idrottare har representerat ett annat land i en tidigare WMA World Championship eller Regional Championship måste de ha bytt nationalitet i dokumentation hos WMA minst 30 dagar före anmälningstidens utgång.

Individuella tävlingar är uppdelade i åldersgrupper enligt nedan. Att delta i mästerskapen kräver inte någon specifik prestationsnivå eller personbästa, och du behöver inte vänta på att någon väljer dig. Du väljer dig själv.

ÅLDERSGRUPPSKLASSIFICERINGAR

 • M&W 35: Födda mellan 14 augusti 1984 och 13 augusti 1989
 • M&W 40: Födda mellan 14 augusti 1979 och 13 augusti 1984
 • M&W 45: Födda mellan 14 augusti 1974 och 13 augusti 1979
 • M&W 50: Födda mellan 14 augusti 1969 och 13 augusti 1974
 • M&W 55: Födda mellan 14 augusti 1964 och 13 augusti 1969
 • M&W 60: Födda mellan 14 augusti 1959 och 13 augusti 1964
 • M&W 65: Födda mellan 14 augusti 1954 och 13 augusti 1959
 • M&W 70: Födda mellan 14 augusti 1949 och 13 augusti 1954
 • M&W 75: Födda mellan 14 augusti 1944 och 13 augusti 1949
 • M&W 80: Födda mellan 14 augusti 1939 och 13 augusti 1944
 • M&W 85: Födda mellan 14 augusti 1934 och 13 augusti 1939
 • M&W 90: Födda mellan 14 augusti 1929 och 13 augusti 1934
 • M&W 95: Födda mellan 14 augusti 1924 och 13 augusti 1929
 • M&W 100+: Födda den 13 augusti 1924 eller tidigare

ALLMÄN INFORMATION

Idrottare kan anmäla sig online eller genom att använda en pappersanmälningsblankett. Online är den föredragna metoden för anmälan. Se nedan för detaljer om varje metod. Alla anmälningar måste inkludera full betalning för att betraktas som giltiga. Idrottare som inte kan betala online måste istället skicka en pappersanmälningsblankett och betalning till sitt WMA National Masters-medlemsförbund, som sedan registrerar dem och betalar för deras räkning. Anmälningstiden är den 4 juni 2024. Inga anmälningar kommer att accepteras efter anmälningstidens utgång.

Alla anmälningar är föremål för validering av varje idrottares respektive Medlemsförbund. Förbundet kommer att bekräfta idrottarens födelsedatum, medborgarskap och/eller bostadsberättigande samt andra relevanta krav. Efter att en idrottares registrering har validerats kommer dess status att visas som "accepterad" på listan över anmälningar online (2024wmac.com). Validering är en manuell process som varje medlemsförbund genomför, så det kommer att ta någon tid (dagar eller veckor) mellan när du skickar in din registrering och när den valideras. Idrottare som har frågor om status för sin anmälan bör kontakta sitt medlemsförbund. För idrottare som är bosatta i ett land där det inte finns något WMA National Masters-medlemsförbund eller där organisationen inte uppfyller sina skyldigheter kommer deras anmälningar att vara föremål för godkännande av WMA-rådet.

Dessutom måste idrottare slutföra bekräftelse/deklarationsprocessen för att bekräfta om de kommer att delta i sina evenemang (bekräfta eller stryka). Denna process påbörjas i början av mästerskapen. Se mästerskapens webbplats och tävlingshandbok för detaljer om bekräftelse/deklarationsprocessen, inklusive tillämpliga tidsfrister.

ANMÄLNINGSAVGIT REGISTRATION FEES

 • Anmälningsavgift: 75€
 • Varje individuellt evenemang: 35€
 • Kombinerade evenemang: 60€
 • Halvmaraton: 50€
 • Medföljande person (14 år eller äldre): 40€
 • Medföljande person (under 14 år): 20€

MEDFÖLJANDE PERSON

Som medföljande person får man ett ackrediteringskort som ger tillgång till fler ytor vid arenaområdena, fritt nyttjande av våra skyttelbussar mellan arenorna och tillgång till rabatter.

STAFETTER

Det finns ingen anmälningsavgift för stafetterna. Endast en stafett per land, per stafettavstånd, per åldersgrupp är tillåten. Anmälan för stafetterna kommer att göras under mästerskapen av lagledarna.

SISTA DAG FÖR ANMÄLAN

Anmälan stänger tisdag den 4 juni 2024.

ANMÄL DIG ONLINE:

 1. Fyll i den online-anmälningsblanketten nedan före anmälningstidens utgång.
 2. Betala genom kreditkort (Visa eller Mastercard) i slutet av anmälningsprocessen.
 3. Spara och/eller skriv ut bekräftelseskärmen för dina egna register.
 4. Skicka en kopia av ditt födelsebevis till ditt lands förbund för valideringsändamål om du inte redan har gjort det tidigare.
  (Svenska atleter mailar veteranpass@friidrott.se för validering)
 5. Din WMA Nationella Medlem kommer att validera din registrering.

SUPPORT

Om du behöver hjälp med din registreringsprocess, vänligen kontakta ditt WMA Nationella Masters-medlemsförbund. Kontaktinformationen för varje Medlemsland finns nedan. Om du inte kan hitta lämplig kontakt, vänligen skicka ett e-postmeddelande till WMA Secretary på secretary@world-masters-athletics.org för ytterligare support. För allmänna ärenden, vänligen skicka ditt e-postmeddelande till contact@2024wmac.com

Register

MERCHANDISE - THE MASTER'S COLLECTION ONLINE STORE

Gör ett uttalande. Bär din historia. Rusta dig för World Masters Athletics Championships!

EXKLUSIVT BOENDEERBJUDANDE


Säkra ditt boende på ett av våra mästerskaps hotell från Strawberry och lås upp en exklusiv rabatt! Klicka på knappen nedan för att skräddarsy din vistelse och njut av fördelarna med vårt specialerbjudande.

MANUELL ANMÄLAN VIA FORMULÄR

 1. Kontakta ditt WMA Nationella Masters-medlemsförbund för att begära en pappersanmälningsblankett.
 2. Bekräfta det senaste datum som ditt medlemsförbund kräver för att din pappersanmälan ska vara inlämnad. OBS: Ditt medlemsförbund MÅSTE mata in din anmälan och betalning i online-systemet senast den 4 juni 2024.
 3. Fyll i anmälningsblanketten och gör en kopia för dina egna register.
 4. Skicka den ifyllda anmälningsblanketten och alla anmälningsavgifter till dit medlemsförbund före anmälningstidens utgång (skicka inte pappersanmälningsblanketter direkt till LOC). OBS: Pappersanmälningar som skickas till dittt medlemsförbund för bearbetning MÅSTE inkludera alla anmälningsavgifter.
 5. Skicka en kopia av ditt födelsebevis till ditt medlemsförbund för valideringsändamål om du inte redan har gjort det tidigare.
 6. Ditt WMA Nationella Medlemsförbund kommer att skicka in din registrering, betala på dina vägnar och validera din registrering.

ANMÄLNINGSVILLKOR

ANTI-DOPINING

Drogtestning kommer att genomföras enligt WMA/World Athletics Anti-Doping regler och föreskrifter. Se Idrottarens Samtycke för mer information.

BETALNINGAR

Betalningar för pappersanmälningsblanketter MÅSTE göras online tillsammans med anmälningar av det nationella medlemsförbundet i ditt land och alla betalningar MÅSTE tas emot av WMA senast tisdagen den 4 juni 2024. Om en betalning inte har mottagits före det datumet kommer en idrottare inte att registreras som behörig att tävla i mästerskapen.

WMA National Masters Member måste validera alla anmälningar eller data i det online-systemet. Deltagare måste skicka in anmälningsblanketten och anmälningsavgifterna till sitt WMA National Masters-medlemsförbund. Nya idrottares anmälningar måste valideras av WMA-medlemsförbundet genom att ta emot en kopia av deltagarens födelsebevis för födelsedatumet och sedan bekräftas av medlemsförbundet.

WMA NATIONAL MASTERS MEDLEMSKRAV

WMA requires that each Member validate all relevant entries electronically via the online entry system. The Local Organizing Committee ("LOC") will accept only those entries that have been validated by Members. Each Member must also input any paper entries it receives from its athletes into the online entry system. Payment is required at the time the entries are submitted. If for some reason a Member is unable to pay online, it must request an exemption from WMA. If the exemption is granted, the Member will be provided with details about how to pay offline. The Member will still be required to input paper entries into the online entry system and to validate its entries electronically. All entries must be submitted online and paid before 4 June 2024. Any entries for which WMA has not received payment by this deadline will be cancelled, and those athletes will be ineligible to compete. No exceptions will be allowed. In addition, all entries must be validated before 11 June 2024. Any entries that have not been validated by this deadline may be rejected, and those athletes will be ineligible to compete.

Members will receive communications regarding the entry process prior to the start of registration. Members that do not receive these communications should contact the WMA Secretary.

Contact information for National Masters Members is provided below. If you cannot locate the appropriate contact, please send an email to the WMA secretary for further assistance. Additionally, once you have completed your registration, your WMA National Masters Member will reach out to you in case of any uncertainties.


WMA kräver att varje medlem validerar alla relevanta anmälningar elektroniskt via det onlinebaserade anmälningssystemet. Den lokala organisationskommittén ("LOC") kommer endast att acceptera de anmälningar som har validerats av medlemsförbundet. Varje medlem måste också mata in eventuella pappersanmälningar som den får från sina idrottare i det onlinebaserade anmälningssystemet. Betalning krävs vid tidpunkten då anmälningarna skickas in. Om ett medlemsförbund av någon anledning inte kan betala online måste den begära undantag från WMA. Om undantaget beviljas kommer medlemsförbundet att få information om hur man betalar offline. Förbundet kommer fortfarande att behöva mata in pappersanmälningar i det onlinebaserade anmälningssystemet och validera sina anmälningar elektroniskt. Alla anmälningar måste skickas in online och betalas före den 4 juni 2024. Alla anmälningar WMA inte har mottagit betalning före denna tidsfrist kommer att annulleras, och de idrottare som är kopplade till dem kommer att vara obehöriga att tävla. Inga undantag kommer att tillåtas. Dessutom måste alla anmälningar vara validerade före den 11 juni 2024. Eventuella anmälningar som inte har validerats före denna tidsfrist kan avvisas, och de idrottare som är kopplade till dem kommer att vara obehöriga att tävla.

Medlemsförbundet kommer att få information om anmälningsprocessen innan registreringen börjar. Förbund som inte får dessa kommunikationer bör kontakta WMA-sekreteraren.

Kontaktinformation för nationella mästar medlemsförbund finns nedan. Om du inte hittar rätt kontakt kan du skicka ett e-postmeddelande till WMA-sekreteraren för ytterligare hjälp. Dessutom kommer din WMA medlemsförbund att kontakta dig när du har slutfört din registrering, om det skulle uppstå några frågor.